Количката е празна!
Контакти
Телефон: +359 888 644 330

адрес и запитвания

Общи условия на сайта

Настоящите общи условия регламентират отношенията между “Хелт Фрик” и лицата ползващи сайта и онлайн магазина находящи се на www.lef.bg

Хелт Фрик е дружество със седалище и адрес на управление: гр. Амстердам, ул. Гаудсблумстраат № 165, ет.2, вписано в търговския регистър на Холандия с ЕИК 57992355.

За краткост в общите условия с lef.bg ще наричaме съвкупността от екипа, организацията и технологичната обезпеченост на интернет страница www.lef.bg.

Под „информация” ще разбираме всички текстове, снимки, графики, аудио, видео и всяко друго мултимедийно съдържаниe в lef.bg

Общи условия означава настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, ползвателят изрично и безусловно се съгалсява с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.

Хипервръзки Lef.bg не носи отговорност за съдържанието поместено във външните хипервръзки.

Авторски права Информацията в lef.bg не може да бъде копирана, споделяна (разпространявана) или възпроизвеждана, без изрично писмено разрешение от Хелт Фрик. При предоставено писмено разрешение от Хелт Фрик за копиране, споделяне (разпространяване) или възпроизвеждане на информацията, ползвателят й се задължава да цитира оригиналния източник, писмено и чрез поставяне на линк, водещ към информацията, едновременно.

Отговорност и източници

1. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез онлайн магазина продукти включително, но не само данни за хранителната добавка, дозировка и употреба и т.н. е предоставена от производителя на съответния продукт, като lef.bg не носи, каквато и да е отговорност при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация представена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, както и при печатни грешки.

2. Lef.bg не гарантира безгрешна работа или непрекъснат достъп до сайта или услугите, предлагани по електронен път. Lef.bg полага най-голяма грижа в създаване, разработване и разпространяване на информацията на този сайт, но не може по никакъв начин да гарантира точността и / или пълнотата на информацията.

3. Текстовете, данни и цените са дадени без предразсъдъци. Цените подлежат на промяна и Lef.bg не може да бъде държан отговорен за предоставена невярна информация.

4. Всичката информация на този сайт, включително информация, свързана с медицинските и здравни продукти и лечения, е само с информативна цел. Информацията на този сайт не е предназначена да се диагностицират здравословни проблеми или да се назначава лечение и предписват лекарства. Lef.bg не поема отговорност за косвени, както и преки вреди, които могат да възникнат в резултат на публикуването на материали или информация на този сайт.

5. По никакъв начин, lef.bg и всички свързани с тях трети страни, споменати на настоящия сайт, не носят абсолютно никаква отговорност за каквито и да е щети (включително и без ограничения щети от пропуснати ползи, загуба на данни или други), възникнали при ползване или невъзможност за ползване, или като резултат от ползване на този сайт; поради ползване на други уебсайтове, свързани с линк към този сайт, без оглед дали щетите се базират на гаранция, договор, правонарушение, позволяващо предявяване на иск, или каквато и да е друга законова теория, и независимо дали е имало предупреждение за възможни подобни щети.

6. Lef.bg се отказва от всякакви гаранции по отношение на информацията предоставена на този уеб сайт и не поема никаква отговорност за решения, взети от посетителя.

7. Освен това, нито www.lef.bg, нито Хелт Фрил, носят отговорност за каквито и да е финансови, здравословни или други последствия, които могат да възникнат от използване на продукти закупени от lef.bg.

Защита на личната информация и сигурността

1. www.lef.bg и Хелт Фрик не носят отговорност за това дали потребителите на уебсайта са навършили пълнолетие, и дали са получили разрешение за ползването му.
2. В някои случаи, www.lef.bg изисква от потребителите, но единствено при проявен от тях интерес, предоставянето на собствено име, име на фирма, телефон и електронна поща. С попълването им потребителят заявява съгласието си за предоставянето им на www.lef.bg. Данните се ползват единствено за предоставяне на обратна информация, отговор, коментар или комуникация с потребителя.
3. www.lef.bg се ангажира да пази конфиденциалността на посочените данни, но си запазва правото, при съмнения за конспирация, достоверност на източник, достоверност на данните или промишлен шпионаж да сезира необходимите органи, в зависимост от случая, и да им предостави необходимите лични данни.
4. www.lef.bg и Хелт Фрик не носят отговорност за достоверността на предоставените лични данни, както и за бъдещи последствия, при влизането в сила на т.3 от „Защита на личната информация и сигурност”
5. Хелт Фрик и www.lef.bg могат да предоставят въпросната информация от лични данни и при поискване за законови разследвания.
6. Всеки потребител е изцяло отговорен за предоставените лични данни и носи отговорност за тях. Предоставянето им на други лица от страна на потребителя, както и възможните последствия от това са изцяло на негова отговорност.
7. За целите на управлението на сайта се събира статистическа информация, чрез използването на онлайн софтуери за тази цел – Google Analytics и Google Webmasters. Чрез тези инструменти се преценя коя информация е по- и коя не е интересна за потребителя, като така се стремим да идентифицираме работата на www.lef.bg или проблемните зони.
8. Информацията, събирана за посещенията на www.lef.bg включва датата, времето, региона, държавата, времето за престой в сайта, пътя на потребителя в сайта и името на интернет домейна, чрез който е посетен уебсайта.
9. Незаконните опити за въвеждане или промяна на информация при тези услуги са строго забранени и могат да бъдат наказуеми според българското и международно законодателство. Информацията може да бъде използвана също и за позволени от закона разследвания. С изключение на гореспоменатите цели, не се правят други опити за идентифициране на потребителите или на техните навици.
10. Възникналите спорове се решават по пътя на преговорите и взаимните отстъпки, а когато това се окаже невъзможно, спорът се отнася за решаване пред съда.

Общи положения.
Собствениците на сайта имат правото по всяко време да ревизират настоящите правни положения като актуализират този текст.